Szkolenie radców prawnych - Kołobrzeg 2016

W dniach 9-12 czerwca 2016 r. miało miejsce szkolenie radców prawnych organizowane w Kołobrzegu przez KIRP. Temat „Informatyzacja procesu cywilnego. Instrumenty elektroniczne w procedurze cywilnej” . Zmiany w kodeksach: cywilnym oraz postępowania cywilnego mają umożliwić dalszą informatyzację procedur, m.in. przez rozszerzenie możliwości składania dowodów nie tylko w formie dokumentów zawierających tekst, ale też dokumentów elektronicznych rozumianych jako zapis obrazu lub dźwięku.
Niezmiernie interesujące szkolenie poprowadzili: dr hab. Dariusz Szostek - radca prawny, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Karaś - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
 
Niektóre zmiany od kwietnia, kolejne od jesieni. Przewidziano, iż drogą elektroniczną będzie można wnosić więcej pism procesowych. Również w klasycznych postępowaniach cywilnych udrożniona ma zostać ścieżka doręczeń elektronicznych, gdy chodzi o pisma od sądu dla stron, dzięki portalowi i aplikacji o nazwie "elektroniczne biuro podawcze".
 
Kierunki informatyzacji Sądów:
- uzyskiwanie informacji o prowadzonych sprawach przez Internet (KRS, KW, PI, PO),
- komunikacja z Sądem za pośrednictwem Internetu,
- doręczenie elektroniczne,
- doręczenie w postaci automatycznych wydruków (centrale wydruku i skanu),
- publikacja orzecznictwa Sądów,
- połączenie i interoperacyjność rejestrów,
- wymiana danych między różnymi systemami,
- możliwość złożenia możliwie dużej ilości wniosków przez Internet,
- możliwość inicjowania postępowań drogą elektroniczną,
- automatyzacja czynności,
- odciążenie Sądów od zbędnych czynności,
- możliwość rejestracji spółek przez Internet,
- rejestracja rozpraw cywilnych i karnych,
- rozwój wideokonferencji i rozpraw odmiejscowionych,
- akta elektroniczne,
- płatności on-line.
 
Kancelaria Radców Prawnych
Biel, Judek i wspólnicy
  • ul. Jagiellońska 72/3, 70-365 Szczecin
  • tel. + 48 (91) 431 67 80, tel./fax + 48 (91) 484 18 46
  • lokalizacja na mapie
  • KRS 0000213012 REGON 812710109 NIP 8522423695