POMOC FRANKOWICZOM

Kancelaria zajmuje się sprawami kredytów frankowych. Oferujemy Naszym Klientom „odfrankowienie” kredytu lub uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność całej umowy.
 
NA CZYM POLEGA „ODFRANKOWIENIE” KREDYTU?
„Odfrankowienie” kredytu polega na usunięciu z umowy niedozwolonych postanowień w zakresie przeliczania kwoty i rat kredytu na franka szwajcarskiego. W ramach tego wariantu dokonujemy ponownego przeliczenia wszystkich rat, tak jakby kredyt był kredytem złotówkowym, ale oprocentowanym LIBOREM.
 
UNIEWAŻNIENIE UMOWY
W sprawach frankowych można dochodzić stwierdzenia nieważności umowy kredytu, co potwierdził w październiku 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C 260/18). Stwierdzenie, że umowa jest nieważna skutkuje wygaśnięciem zobowiązania do spłaty kwoty kredytu wyrażonej w CHF i wzajemnym zwrotem świadczeń.
 
Sprawdź ile możesz zyskać pozywając Bank.
Dokładną wartość należy wyliczyć dla każdego przypadku osobno przeprowadzając analizę umowy kredytu, uwzględniając zmiany oprocentowania oraz warunków kredytowania.
 
W przypadku gdy są Państwo zainteresowani złożeniem pozwu przeciwko Bankowi zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy.
Kancelaria Radców Prawnych
Biel, Judek i wspólnicy
  • ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin
  • tel. + 48 (91) 431 67 80, tel./fax + 48 (91) 484 18 46
  • lokalizacja na mapie
  • KRS 0000213012 REGON 812710109 NIP 8522423695