Partnerzy

Anna Biel ukończyła w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 1988 roku aplikant, asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Od 1989 roku radca prawny, a także adwokat (nie wykonujący zawodu), do 1994 r. w Legnicy, zaś od 1995 r. w Szczecinie. W Szczecinie rozpoczynała pracę w Departamencie Prawnym Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. , była także członkiem zespołu do spraw utworzenia Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Szczecinie . Specjalizacja: prawo gospodarcze z uwzględnieniem specyfiki portów morskich, handlowe, farmaceutyczne. Wieloletni członek Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu. Doświadczony arbiter sądów polubownych, aktualnie Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego.
Hobby: literatura, narciarstwo, podróże, amatorskie filmy - magix
e-mail: abiel@radcy.szczecin.pl
Krzysztof Judek ukończył w 1976 roku Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1982-1984 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1989 r. Od 1998 r. wykonuje zawód radcy prawnego, najpierw w indywidualnej kancelarii, a później w spółce  partnerskiej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, spółdzielczym i mieszkaniowym. Wieloletni wykładowca, prowadzący szkolenia aplikantów w Okręgowej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. 
Hobby: podróże, film
e-mail: kjudek@radcy,szczecin.pl