O Kancelarii

Z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku ze zmianą osobową składu partnerskiego, zmianie uległa nazwa Kancelarii na:
 
Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp.p.
 
Obecnymi partnerami Kancelarii są r.pr. Anna Biel i r.pr. Krzysztof Judek.
 
Kancelaria Radców Prawnych  Biel, Judek i wspólnicy spółka partnerska powstała w dniu 1 maja 2006 r. w wyniku połączenia istniejących od wielu lat na rynku szczecińskim dwóch Kancelarii: Kancelarii Radców Biel, Poczobut – Odlanicki spółka partnerska i Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Judka.
Kancelaria ma charakter kancelarii lokalnej. Jej misją jest profesjonalne świadczenie na rynku lokalnym kompleksowej pomocy prawnej samorządom, przedsiębiorcom, podmiotom leczniczym oraz spółdzielniom. Kancelaria jest partnerem sieci kancelarii lokalnych IURIS LINK  obejmujących obszar całego kraju.
 
Partnerzy Kancelarii to radca prawny Anna Biel oraz radca prawny Krzysztof Judek.
 
Anna Biel ukończyła w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 1988 roku aplikant, asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Od 1988 roku radca prawny, a także adwokat (nie wykonujący zawodu), do 1994 r. w Legnicy, zaś od 1994 r. w Szczecinie.  W Szczecinie rozpoczynała pracę w Departamencie Prawnym Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego S.A.  ,  była także członkiem zespołu do spraw utworzenia Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Szczecinie . Specjalizacja: prawo  gospodarcze  z uwzględnieniem specyfiki portów morskich, handlowe. Wieloletni członek Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu. Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego.
 
Krzysztof Judek ukończył w 1976 roku Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1982-1984 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1989 r. Po ukończeniu aplikacji  adwokackiej w 1989 roku zdał egzamin adwokacki i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim nr 3 w Szczecinie. W latach 1991-1998 prowadził kancelarię adwokacką. Od 1998 r. wykonuje zawód radcy prawnego, najpierw w indywidualnej kancelarii, a później w spółce  partnerskiej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, spółdzielczym i mieszkaniowym. Wieloletni wykładowca, prowadzący szkolenia aplikantów w Okręgowej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.
 
Zespół osobowy Kancelarii oprócz partnerów dodatkowo składa się łącznie z 12-tu radców prawnych, 3 aplikantów radcowskich oraz 2 osób obsługi biura Kancelarii.  Radcowie prawni pracujący w kancelarii lub z nią współpracujący to m.in.: r. pr. Anna Gilewska; r. pr. Karolina Wiktorczyk, r.pr. Łukasz Korejwo, r.pr. Patrycja Rybak-Dębińska, r.pr Marta Chmielewska, r.pr. Anna Kuźmińska, r.pr. Katarzyna Potocka-Korejwo, r.pr. Katarzyna Korszewska, r.pr. Krzysztof Kieczka, r.pr. Kinga Przybylska-Charif, r.pr. Sara Szczepanek, r.pr. Kamila Szymańska. Aplikanci radowscy to: apl. radc. Bartosz Jasyk, apl. radc. Karolina Pol, ap.r. Zuzanna Jaszczowska.
 
SPECJALIZACJE KANCELARII:
  • Prawo samorządowe
  • Prawo spółdzielcze
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo medyczne
W strukturze Kancelarii pod kątem obsługi poszczególnych klientów i specjalizacji radców prawnych zostały wyodrębnione cztery piony:
Pion Samorządowy;  Pion Prawa Gospodarczego;  Pion Spółdzielczy oraz Pion Medyczny.
 
W zespole Kancelarii znajdują sie radcowie posługujący się językiem angielskim.
 
 
Kancelaria Radców Prawnych
Biel, Judek i wspólnicy
  • ul. Jagiellońska 72/3, 70-365 Szczecin
  • tel. + 48 (91) 431 67 80, tel./fax + 48 (91) 484 18 46
  • lokalizacja na mapie
  • KRS 0000213012 REGON 812710109 NIP 8522423695