O Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych  Biel, Judek i wspólnicy spółka partnerska powstała w dniu 1 maja 2006 r. w wyniku połączenia istniejących od wielu lat na rynku szczecińskim dwóch Kancelarii: Kancelarii Radców Biel, Poczobut – Odlanicki spółka partnerska i Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Judka.
Kancelaria ma charakter kancelarii lokalnej. Jej misją jest profesjonalne świadczenie na rynku lokalnym kompleksowej pomocy prawnej samorządom, spółdzielniom, podmiotom leczniczym oraz  przedsiębiorcom. Kancelaria jest partnerem sieci kancelarii lokalnych IURIS LINK obejmujących obszar całego kraju.
 
Partnerzy Kancelarii to radca prawny Anna Biel oraz radca prawny Krzysztof Judek.
 
Anna Biel: ukończyłam w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 1988 roku byłam aplikantem, asesorem, a następnie sędzią Sądu Rejonowego w Legnicy. W 1988 roku złożyłam rezygnację z funkcji sędziego i wpisałam się na listę radców prawnych.  Do 1994 r. prowadziłam kancelarię w Legnicy.  W Szczecinie rozpoczęłam pracę w Departamencie Prawnym Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego S.A., byłam także członkiem zespołu do spraw utworzenia Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Szczecinie. Ponad 20 lat świadczyłam pomoc prawną dla  Zarządu  Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  Obecnie moja specjalizacja to prawo gospodarcze, medyczne oraz arbitraż. Przez wiele lat byłam członkiem  rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, aktualnie spółki z udziałem  samorządu. Jestem arbitrem Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego.
Moja pasją są góry, w szczególności zimą. Uprawiam narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz uwielbiam wędrówki po górach i audiobooki. Na motocyklu jeżdżę z mężem jako „plecak”
linkedin.com/in/biel-anna-659b2150 
 
Krzysztof Judek: ukończyłem w 1976 roku Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1982-1984 odbyłem aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Po ukończeniu aplikacji  adwokackiej w 1989 roku zdałem egzamin adwokacki i rozpocząłem wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim nr 3 w Szczecinie. W latach 1991-1998 prowadziłem kancelarię adwokacką. Od 1998 r. wykonuję zawód radcy prawnego, najpierw w indywidualnej kancelarii, a później w spółce  partnerskiej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, spółdzielczym i mieszkaniowym. Prowadzę szkolenia aplikantów w Okręgowej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Moje pasje to podróże i bieganie na średnich i długich dystansach.
 
Zespół osobowy Kancelarii oprócz partnerów dodatkowo składa się łącznie z 12 -tu radców prawnych, 1 aplikanta  radcowskiego oraz 1 osoby obsługi biura Kancelarii.  Radcowie prawni pracujący w kancelarii lub z nią ścisłe współpracujący to: r.pr. Kinga Przybylska- Charif; r. pr. Anna Gilewska; r.pr. Katarzyna Korszewska; r. pr. Karolina Wiktorczyk;  r.pr. Łukasz Korejwo,  r.pr . Patrycja Rybak-Dębińska, r.pr. Krzysztof Kieczka; r.pr Marta Chmielewska; r.pr. Anna Kuźmińska, r.pr. Katarzyna Potocka-Korejwo, r.pr. Karolina Pol, r.pr. Bartosz Jasyk . Aplikanci radowscy to: apl. radc. Zuzanna Jaszczowska.
 
SPECJALIZACJE KANCELARII:
  • Prawo samorządowe
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo spółdzielcze
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo medyczne
 
W strukturze Kancelarii pod kątem obsługi poszczególnych klientów i specjalizacji radców prawnych zostały wyodrębnione cztery piony:
Pion Samorządowy;  Pion Spółdzielczy; Pion Medyczny; Pion Prawa Handlowego i Gospodarczego;
W zespole Kancelarii znajdują się radcowie posługujący się językiem angielskim.
 
Kancelaria Radców Prawnych
Biel, Judek i wspólnicy
  • ul. Jagiellońska 72/3, 70-365 Szczecin
  • tel. + 48 (91) 431 67 80, tel./fax + 48 (91) 484 18 46
  • lokalizacja na mapie
  • KRS 0000213012 REGON 812710109 NIP 8522423695