Partners

Anna Biel ukończyła w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 1988 roku aplikant, asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy. Od 1989 roku radca prawny, a także adwokat (nie wykonujący zawodu), do 1994 r. w Legnicy, zaś od 1995 r. w Szczecinie. W Szczecinie rozpoczynała pracę w Departamencie Prawnym Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. , była także członkiem zespołu do spraw utworzenia Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Szczecinie . Specjalizacja: prawo gospodarcze z uwzględnieniem specyfiki portów morskich, handlowe, farmaceutyczne. Wieloletni członek Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu. Doświadczony arbiter sądów polubownych, aktualnie Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego.
Hobby: literatura, narciarstwo, podróże, amatorskie filmy - magix
e-mail: abiel@radcy.szczecin.pl
Law Firm
Biel, Judek and partners
  • ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin
  • tel. + 48 (91) 431 67 80, tel./fax + 48 (91) 484 18 46
  • location on the map
  • KRS 0000213012 REGON 812710109 NIP 8522423695